Artikel Skive Folkebald 1. oktober 2010

Lad dåhjortene leve!

Artikkel hentet fra Skivefolkeblad online
 
 
 
 

Hjortegruppen Brodal Jagtforening

Sådan lyder budskabet fra en lokal arbejdsgruppe på jægernes store dag, den 1. oktober. Dagen, mange jægere længe har glædet sig til, fordi jagten på en række vildtarter går ind.
Gruppens ønske er at få dåvildt – hvis lam populært kaldes bambi – til at indtage flere lokale territorier. Jo flere dåhjorte, desto flere rudler. Flere rudler vil kræve mere plads, og det bør få dyrene til at slå sig ned på flere områder. Men for at det kan ske, skal flere jægere ændre holdning. I dag er der nemlig en tendens til, at jægere gerne går efter et gevir og dermed en hjort, fortæller kassereren i Brodal Jagtforening, Karsten Pinnerup Møller, som er medlem af arbejdsgruppen.   

Indtastet 15. februar 2011 af webmaster@brodal-jagtforening.dk