Sidste nyt fra udvalget

Til alle medlemmer af Brodal Jagtforening.

 

Vi har på et bestyrelsesmøde i marts fra Brodal Jagtforenings side besluttet at trække os fra samarbejdet med Rødding Jagtforening, således at det nuværende aktivitetsudvalg fra Brodal/Rødding nedlægges med virkning fra 2019.

Planlagte aktiviteter i 2018 som Bukkepral d. 16. maj og Kombiskydning d. 15. september afvikles som planlagt med Rødding jagtforening. Samarbejdet er ikke afsluttet med smækkede døre og uoverensstemmelser, men mere med ideen om at nytænkning og det at bruge energien indenfor egne rækker, vil være den bedste måde at gøre et forsøg på at udvide og forny udbuddet af aktiviteter.

 

Hermed har vi i Brodal Jagtforening allerede fra nu af vort eget aktivitetsudvalg, som stadig er åben overfor alle øvrige jagtforeninger, som ønsker at samarbejde om en enkeltstående aktivitet.

 

Sigtemidlet vil som det primære være indstillet på at afvikle aktiviteter i vores egen forening, og helst på en sådan måde, at det er til glæde og gavn for så stor en del af vore medlemmer som muligt.

Hermed er jagten blæst i gang for at afsøge terrænet for gode ideer, og lige netop her skal du ikke tøve med at trykke på aftrækkeren: Alle forslag vurderes og kommer i betragtning. Så forslag og ønsker er meget vigtigt, for at vi skyder i den rigtige retning. For uden mål er risikoen for at skyde forbi meget stor.

 

Aktiviteter er som oftest forbundet med et stykke arbejde, og her er det ønskeligt, at det er fordelt på så mange hænder som muligt. Så håbet er, at der blandt medlemmerne findes nogle, som har energi og lyst til at gi en hjælpende hånd ved afvikling af aktiviteter. Det behøver kun være en enkelt gang, det er vi meget taknemmelige for.

 

Som udgangspunkt vil alt kommunikation vedrørende aktiviteter blive sendt ud pr. mail til hvert enkelt medlem. Har du ikke mulighed for at modtage mails, eller ønsker du af en anden grund at blive kontaktet på en anden måde, så kontakt Jens Kr Jakobsen på mobil 20924544.

Vær venligst selv behjælpelig med at vi har din mailadresse eller anden kontaktoplysning, da det er vigtigt for os at vi når ud til alle medlemmer.

 

Med venlig hilsen.

Aktivitetsudvalget.

Jens Kr. Jakobsen

Mobil 20924544

Mail jenskr@jakobsen.mail.dk