Generalforsamling

Fredag den 17. januar 2020 kl. 1900 er der generalforsamling i Klubhuset, Bustrupvej 5, 7860 Spøttrup.

Dagsorden iflg. vedtægter.

Forslag skal være formanden i hænde senest 3. januar 2020. Forslag kan indsendes til formanden på eolesen@live.dk

Der er tilmelding til generalforsamlingen af hensyn til spisning. Tilmelding til Erling på mobil 20207630