Forenings- / Fællesjagter på skydebanen

Søndag den 6. oktober kl. 0900 Foreningsjagt (Husk at tilmelde hund)

Søndag den 10. november kl. 0900 Foreningsjagt (Husk at tilmelde hund)

Søndag den 1. december Fællesjagt Lihme/ Brodal kl. 0900 i Brodal, bagefter i Fodmosen og derefter spisning. Husk tilmeldning til spisning senest den 24. november!

Søndag den 29. december kl. 0900 Foreningsjagt (Husk at tilmelde hund)

Lørdag 11. januar 2020 Fællesjagt med Kim Hovgaard og nye nabo jægere (Bønding). Startene med kaffe kl. 0900 og efter jagten er der spisning. Husk tilmelding til spisning senest 4. januar!

Til alle fællesjagter med spisning er der tilmelding senest 1 uge før til jagtleder Klaus Thisted mobil 20 29 71 41

Øvrige jagter 2 dage før hvis der medbringes hund.

Der kan inviteres en gæst med på vores jagter på skydebanen.